2040 වන විට පොසිල ඉන්ධන මුළුමනින් ම අවසන්

- විදුලිබල ඇමති

වසර 2040 වන විට පොසිල ඉන්ධන මුළුමනින් ම පාහේ තුරන් වන ලකුණු පහළ වී ඇතැයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

එබැවින් දිනෙන් දින ඉහළ යන විදුලි ඉල්ලුම හමුවේ හෙට දවසේ රට මුහුණ දෙන බලශක්ති අර්බුදයට සාර්ථක ව මුහුණ දීම සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව වෙත යොමුවිය යුතු බව හෝමාගම පැවති බලශක්ති සංරක්ෂණ වැ‍ඩමුළුවකදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මෙහිදී ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ තමා පරිහරණය කරන විදුලි ඒකක සංඛ්‍යාව සුරක්ෂිතතාවකින් යුතු ව අ‍වබෝධයෙන් භාවිත කිරීම තුළින් තම ආර්ථිකයට මෙන් ම රටේ ආර්ථිකයටත්, බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමනයටත් මහත් රුකුලක් වන බවයි.

දිනෙන් දින දියුණු වන ලෝකයත් සමග සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයන්ගෙන් මිදී මිල අවම විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභව වෙත පිවිසීම සහ බලශක්ති සංරක්ෂණය මගින් රට අඳුරේ තිබූ කාලය මුළුමනින් ඉවත් කිරීමට දායක වන්නැයි අමාත්‍යවරයා පැමිණ සිටි පිරිසගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

KMB

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 සැප්තැම්බර් 30 වෙනි සිකුරාදා, 05:29