හම්බන්තොට දිසා ලේකම් කාර්යාලය නව නිවහනකට

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන එක ම වහලක් යටතේ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඉදිකළ සිරිබෝපුර නව පරිපාලන සංකීර්ණය වෙත ඊයේ (29) පෙරවරුවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ගෙන ගිය බව හම්බන්තොට අප දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

සුබ මොහොතින් සිදු කළ මෙම කාර්යයේ දී දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්.එම්.ඩී.බී. මීගස්මුල්ල මහතා විසින් මහා සංඝරත්නයේ සෙත් පිරිත් සජ්ජායනා මැද වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.

මෙම පරිපාලන සංකීර්ණයෙහි මේ වන විටත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ හම්බන්තොට කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ස්ථාපිත කර ඇති අතර ඉදිරි දින කිහිපයේ දී හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනය ද රැගෙන ඒමට නියමිත බව දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

NDH/ JP- DMU Hambantota