ජාතික ළමා නාට්‍ය උළෙල 2011

අද දමිළ නාට්‍යයක් සමඟ සිංහල නාට්‍ය 3ක්

mal_petthe_Suttare2011 ජාතික ළමා නාට්‍ය උළෙලේ පස්වැනි දිනය වන අද (14) සිංහල නාට්‍ය 3ක් හා දමිළ නාට්‍යයක් වේදිකාගත කිරීමට නියමිතය.

කුලියාපිටිය එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක ජාතික පාසැලේ ‘මල් පෙත්තේ සූත්තරේ’, අරුණ ශාන්ත හා නදීකා තරංගනීගේ‍’මේ අලියට ගෙයක් ඕන’, ටී. දයාරත්නගේ ‘සුරියම් මෙරන්දාදු චන්දිරම් අඩිත්තඩු’ නාට්‍ය හා පී.එන්.ඩබ්. ගුණවර්ධනගේ ‘තරු බබා’ යන නාට්‍ය 4 වේදිකාගත වේ.


ඒ අනුව ඊයේ (13) නිලංක නාමල් උඩුමුල්ල ආරච්චිගේ ‘ඇපල්’, මාලා මාරසිංහගේ ‘ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්’ , වව්නියාව ඉලංකායි තිරුච්සුබායි දමිළ විද්‍යාලයේ ‘එතීර් කලම් එමක්කාහ’, ඩී.කේ. ආටිගලගේ ‘කතන්දර දේශයට සවාරියක්’ නාට්‍ය 4 වේදිකාගත විය.

2011 ජාතික ළමා නාට්‍ය උළෙල පසුගිය 10 දා ආරම්භ වු අතර ලබන 20 දා දක්වා දිනපතා කොළඹ 07 ජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහලේ දී පැවැත්වේ.

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවීමෙන් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ ජාතික නාට්‍ය අනු මණ්ඩලය එක් ව ළමා නාට්‍ය උළෙල සංවිධානය කරනු ලබයි.

DB

Me_aliyata_Geyak_Onasuriyam_merendadutaru_baba