විදුලිබල මණ්ඩලයේ එස් 5 සම්මාන ප්‍රදානය හෙට

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් ප්‍රථම වරට පවත්වනු ලබන එස්5 සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය හෙට (30) පෙ.ව 9.00ට බත්තරමුල්ල ජනකලා කේන්ද්‍රයේ ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත්වෙන බව එම අමාත්‍යාංශය අප වෙබ් අඩවියට දැනුම් දෙයි.

මෙම සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කිරීමට නියමිතය.

NDH