Monday, Sep 24th

Last update04:58:08 PM GMT

You are here පුවත් නිවේදන රජය අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2011.05.25

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2011.05.25

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
01 / 06 ජාතික පොලිස් විද්‍යාපීඨ පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කෙරේ.

•    පොලිස් නිලධාරීන්ගේ හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම භාර වෙනත් නිලධාරීන්ගේත් වෘත්තීය දැනුම හා නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම උදෙසා පොලිස් විද්‍යාපීඨයක් ස්ථාපිත කිරීමට පසුගිය දා ජනාධිපතිතුමා කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ ප්‍රකාරව ඒ සඳහා වන පනත් කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට ඊයේ පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී තීරණය කරන ලදී.

•    ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා කළ මෙම යෝජනාව අනුව මෙම විද්‍යාපීඨයේ කළමනාකරණ සහ පරිපාලන කටයුතු සඳහා කළමණාකරණ මණ්ඩලයක් පත් කරනු ලැබේ.

02 / 08 ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශිකයන් හට අන්තර්ජාලය හරහා වීසා නිකුත් කිරීමේ විද්‍යුත් ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කෙරේ

•    ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශියකයන් හා ශ්‍රී ලංකාව හරහා ගමන් කරන ‍විදේශීකයන් සඳහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පහසුවෙන් වීසා නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සකස් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

•    ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා කළ මෙම යෝජනාවට අනුව මෙම on line ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කිරීම හා පිරිවිතිර සකස් කිරීම ආදී කරුණු ඇතුළත් වන තාක්ෂණික සේවාව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරීමට තීරණය කරන ලදී.

•    මෙම නව ක්‍රමවේදය යටතේ විදේශිකයන් හට දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය හරහා වීසා ඉල්ලුම් කිරීමේ සිට මුදල් ගෙවිමේ කටයුතු ඇතුළු සියලු සේවාවන් සිදු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

03 / 15 ග්‍රාමීය කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදන ගම්මාන නැවත සවි බල ගැන්වීමට තීරණය කෙරේ.

•    සම්ප්‍රධායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව ‘එක් ගමක් එක් නිෂ්පාදනයක්’ යන සංකල්පය යටතේ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන නැවත සවි බල ගන්වා වැඩි දියුණු කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිණි.

•    2005 - 2009 මෙම ව්‍යාපෘති කාලය තුළ දිවයින පුරා නිෂ්පාදන ගම්මාන 256ක ව්‍යාපෘති 256ක් ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර රුපියල් මිලියන 544ක වියදමින් ක්‍රියාත්මක වු මෙමඟින් පුද්ගලයන් 14,271කට ප්‍රතිලාභ ලැබිණි.

•    මෙම ගම්මාන අතර රුපියල් මිලියන 26.5ක වියදමින් පොදු පහසුකම් මධ්‍යස්ථාන සවි බල ගැන්වීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිණි.

04 / 30 සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 126ක්

•    1996 වසරේ ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස ආරම්භ කළ සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය මුලින් පවත්වාගෙන ගොස් ඇත්තේ සමනල වැව ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉදිකළ තාවකාලික ගොඩනැගිලි තුළ ය.

•    2005 වසරෙන් පසු ව මෙහි ස්ථාපිත කරන ලද නව පීඨ ගොඩනැගිලි සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ග ජාලයක් ඉදිකිරීමට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා කළ යෝජනාවට අනුව රුපියල් මිලියන 126ක් වෙන් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිණි.

05 / 31 හෝමාගම පිටිපන මහින්ද රාජපක්ෂ විවද්‍යාලය සඳහා නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කෙරේ.

•    රුපියල් මිලියන 800ක වියදමින් අංග සම්පුර්ණ ද්විතීය පාසලක් ලෙස ආරම්භ කළ පිටිපන හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ  විද්‍යාලය  2010 වසරේ සිට වසර 05ක කාලයක් තුළ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ  ප්‍රතිපාදන හා පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ ප්‍රතිපාදන මත නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

•    දැනටමත් මෙම පාසැල සිසු සිසුවියන් 650ක් පමණ අධ්‍යාපනය ලබයි

•    2012 වර්ෂයේ 7වැනි ශ්‍රේණිය සඳහා පංති කාමර 36ක් විවේකාගාර හා අනෙකුත් පහසුකම්වලින් යුත් තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කළ යෝජනාවකට අනුව රුපියල් මිලියන 167.2ක් වෙන් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළේය.

06 / 37 කොළඹ අග නගරය  ආශ්‍රිත සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 16,650ක්

•    කොළඹ අග නගර පාලන ප්‍රදේශයේ ප්‍රමුඛ යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රාදේශීය සේවාවන් සැලසුම් කිරීම හා සැපයුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ලෝක බැංකු අරමුදල් යටතේ ප්‍රධාන නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති දැනට ක්‍රියාවට නංවා ඇත.

•    එහි ප්‍රධාන අරමුණු වනුයේ
01.    කොළඹ අගනගර ප්‍රදේශයේ ජල ගැලීම් පාලනය වැඩි දියුණු කිරීම, ජලා ප්‍රවාහන
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම හා ගංගා, ඇළ දොළ වැනි ජල මුලාශ්‍ර මනා ලෙස කළමනාකරණය කිරීමෙන් ජනතාවට හා දේපලවලට හානි සිදුවන ලෙස දැඩි ජල ගැලීම් තත්ත්වයන්ට කොළඹ අග නගර ප්‍රදේශය භාජනය වන අවස්ථාවන් අඩු කිරීම
02.    සාමාන්‍ය ජනතාවට ක්ෂණික ප්‍රයෝජනයන් සැලසිය හැකි මධ්‍යම හා කුඩා
පරිමාණ යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති කොළඹ අග නගර ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම
03.    කොළඹ අග නගරයේ සේවාවන් සහ යටිතල පහසුකම් සැපයීම සහ
කළමනාකරණය කිරීම උදෙසා කොළඹ අග නගරයේ ප්‍රාදේශීය අධිකාරයන් සතු ආයතනමය හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම
04. කොළඹ අග නගර ප්‍රදේශ සඳහා උපක්‍රමශීලී සංයුක්ත නාගරික සංවර්ධන
සැලසුමක් සකස් කිරීම

•    ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ යෝජනාවක් අනුව ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෙම ව්‍යාපෘතියේ මුළු වියදම මිලියන 16,650කි.
( ඇ. ඩො. මි 150ක්)

•    2011 වසරේ ආරමභ කොට වසර තුනකින් අවසන් කිරීමට නියමිත මෙම ව්‍යාපෘතිය අදාළ විශේෂඥ සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක් වැය කරමින් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් පිහිටුවිමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිණි.

07 / 39 ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස 200ක ජනතාවට සෙත සලසන දඹුල්ල ජල සම්පාදන ක්‍රමයට රුපියල් මිලියන 1035ක්

•    දඹුල්ල, සීගිරිය, ගලේවෙල, කැකිරාව  හා හබරන ඇතුළු ග්‍රාම‍සේවා නිලධාරී කොට්ඨාස 200කට සෙත සැලසෙන මෙම පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමය සඳහා රුපියල් මිලියන 1035ක් වෙන් කිරීමට ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිණි.

•    මෙහි පළමු අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වු කොන්ත්‍රාත්තුව ඉන්දියාවේ සීමාසහිත වා ටෙක් වබාග් ( M/S VA Tech Wabag Ltd, India) වෙත ප්‍රධාන කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

08 / 42 1950 අංක 43 දරණ කාර්මික ආරවුල් පනත සංශෝධනය කෙරේ

•    කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතා කළ යෝජනාවකට අනුව 1950 අංක 43 දරණ කාර්මික ආරවුල් පනත සංශෝධනය කිරිම සඳහා වන කෙටුම්පත අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළේය.
•    මෙම නව සංශෝධන යටතේ අදාළ පනතේ දඩ මුදල් සහ දඩුවම් වැඩි කිරීමට යෝජනා කර ඇති ඒ අනුව රුපියල් 500ක දඩ මුදල රුපියල් 5000ක් දක්වාද, බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ කාලය මාස 06 සිට මාස 12 දක්වාත් වැඩි කෙරේ.
•    එමෙන් ම අසාධාරණ කම්කරු පිළිවෙත් සඳහා වු වරදට දැනට නියමිත රුපියල් 50,000ක් නොඉක්මවන දඩ මුදල 100,000ක් දක්වා වැඩි කිරීම ඇතුළු තවත් සංශෝධන කිහිපයක් යෝජනා කර ඇත.
09 / 48 ආසියා අප්‍රිකා නීති උපදේශන සංවිධානයේ 50වැනි සැසි වාරය ශ්‍රී ලංකාවේ දී

•    1956 ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී ලංකාව ද ආරම්භ සමාජිකයෙකු වන ආසියා අප්‍රිකා නීති උපදේශන සංවිධානයේ 50වැනි වාර්ෂික සැසි වාරය 2011 ජුනි මස 26 සිට ජුලි 01දා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට අධිකරණ අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් මහතා කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිණි.

•    රටවල් 40ක් සමාජිකත්වය දරන මෙම සංවිධානය පොදු න්‍යෛතික කාරණාවන් සම්බන්ධයෙන් උපදේශක ආයතනයක් ලෙස හා ආසියානු හා අප්‍රිකානු සහයෝගිතාවය සඳහා සංසඳයක් වශයෙන් ද ක්‍රියා කරයි