Monday, Sep 24th

Last update04:58:08 PM GMT

You are here පුවත් නිවේදන රජය ආර්ථිකයේ වර්ධන ප‍්‍රවණතාව අඛණ්ඩ ව පවතිනවා

ආර්ථිකයේ වර්ධන ප‍්‍රවණතාව අඛණ්ඩ ව පවතිනවා

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
logo_central_bank_sl

මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණය - 2011 අගෝස්තු
දැනට පවත්නා ආර්ථික දර්ශකවලින් පෙන්නුම් කෙරෙන පරිදි, ආර්ථිකයේ සියලු ම ප‍්‍රධාන අංශවලින් ලැබෙන ඉහළ දායකත්වයත් සමඟ ආර්ථිකයේ වර්ධන ප‍්‍රවණතාව අඛණ්ඩ ව පවතින බව පෙනී යන බව 2011 අගෝස්තු මාසය වෙනුවෙන් මහ බැංකුව නිකුත් කළ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය පවසයි.

එම නිවේදනයේ මෙසේ ද දැක් වේ.

ජනලේඛන සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ගණනය කරනු ලබන කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (2006/07 = 100) වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත වර්ධනය 2011 ජූනි මාසයේ දී සියයට 7.1 සිට 2011 ජූලි මාසයේ දී සියයට 7.5 ක් දක්වා වැඩි වූ අතර, එහි වාර්ෂික සාමාන්‍ය වර්ධනය පෙර මාසයේ දී පැවති සියයට 6.7 ට සාපේක්ෂ ව 2011 ජූලි මාසයේ දී සියයට 7.0 ක් විය. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ ආහාර අයිතමවල සැපයුම අඛණ්ඩව වැඩි වීමත් සමඟ, ඉදිරි මාසවල දී උද්ධමනය ක‍්‍රමයෙන් අඩුවනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

විදේශ වෙළෙඳාමෙහි වර්ධනය සහ සේවා නියුක්ති පේ‍්‍රෂණ වැඩිවීම මෙන්ම සංචාරක ඉපැයුම් ඉහළ යාමත් සමඟ සේවා ගිණුමට වූ ලැබීම් වර්ධනයවීම තුළින් ද තවදුරටත් විදේශ අංශයේ හිතකර ක‍්‍රියාකාරිත්වය පිළිබිඹු විය. මෙම වසරේ ප‍්‍රථම භාගය තුළ දී එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 413ක වටිනාකමකින් යුතු ඍජු විදේශීය ආයෝජන ලැබීම්, 2011 වසර සඳහා වන එ.ජ. ඩොලර් බිලියන 1ක ඉලක්කගත මට්ටම වෙත ළඟාවීමට ඇති හැකියාව පෙන්නුම් කරයි. දළ නිල සංචිතය
(ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමයේ ශේෂයන් හැර) 2010 දෙසැම්බරයේ පැවති එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 6,610ක මට්ටමේ සිට 2011 අගෝස්තු මස 16 වන දින වන විට එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 8,158ක් දක්වා වර්ධනය විය. විදේශීය ලැබීම් ඉහළ යාමත් සමඟ වසර තුළදී මේ දක්වා එ.ජ. ඩොලරයට සාපේක්ෂ ව රුපියල සියයට 0.96 කින් අධිප‍්‍රමාණය විය.

රජයේ ආදායම ඉහළ යාම සහ වියදම සීමා කිරීමත් සමඟ 2011 ප‍්‍රථම භාගය තුළ දී අය-වැය හිඟය රාජ්‍ය අය-වැයෙහි ඉලක්කගත මට්ටමට අනුකූල ව පවත්වා ගැනීමට රජයට හැකි විය. මෙම වසරේ පළමු මාස හය තුළ දී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප‍්‍රතිශතයක් ලෙස අයවැය හිඟය, 2010 වසරේ ඊට සමාන කාලපරිච්ඡේදයට වඩා අඩු මට්ටමක පැවතුණි. ශ‍්‍රී ලංකා ආර්ථිකය පිළිබඳ ව ඇති ඉහළ ආයෝජක විශ්වාසය මෙන් ම ශ‍්‍රී ලාංකික සමාගම්වලට ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළ වෙත ගොස් අරමුදල් රැස්කර ගැනීමට පවතින අවස්ථාවන් යළි තහවුරු කරමින් 2011 ජූලි මාසයේ දී නිකුත් කරන ලද එ.ජ.ඩොලර් බිලියන 1 ක් වූ ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ත්ව බැඳුම්කරය සඳහා 7.5 ගුණයක, අධි ඉල්ලූමක් පැවතුණි. ඒ සමඟ ම බැඳුම්කර නිකුතුවෙන් රැස් කළ අරමුදල්වලින් අඩක් පමණ, ඉහළ පිරිවැයක් සහිත දේශීය ණය පියවීම සඳහා යොදා ගන්නා ලද අතර, ඉතිරිය ඉදිරි ණය වගකීම් පියවීම වෙනුවෙන් රජය විසින් ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි තැන්පත් කරන ලදී.

විශේෂයෙන් ම, උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත් ඇතුළුව ආර්ථිකයේ සියලු ම ඵලදායී අංශවලින් ණය සඳහා වූ ඉල්ලුම ඉහළ යාමත් සමඟ 2011 ජූනි මාසයේ දී වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පුළුල් මුදල් සැපයුම (M2b) සියයට 20.7කින් වර්ධනය විය. 2011 ජූනි මාසයේ දී වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත පෞද්ගලික අංශයට ලබාදුන් ණය සියයට 34.4 කින් වර්ධනය විය. මූලික ඇස්තමේන්තුවලට වඩා ඉහළ මට්ටමක පැවතුණ ද, මෙම ඉහළ වර්ධනය තුළින් පසුගිය වසරේ මුල් මාස කිහිපය තුළ දී
උපයෝජනය කරන ලද අඩු ණය ප‍්‍රමාණය යම්තාක් දුරකට සමනය වීමක් පිළිබිඹු කරයි. කෙසේ වුවද, දියුණු ආර්ථිකයන්හි මතුවෙමින් පවතින අවිනිශ්චිතතාවන් හේතුවෙන් ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනය අඩු විය හැකි අතර, එමගින් දේශීය වශයෙන් ද සමස්ත ඉල්ලුම මත වන පීඩනය අඩුවීමෙන් මහ බැංකුව විසින් ප‍්‍රකාශයට පත්කරන ලද මුදල් සමස්තයන් සඳහා වන ඉලක්ක අත්පත් කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත. මුදල් සමස්තයන්වල වර්ධනය පිළිබඳව මහ බැංකුව තවදුරටත් සමීප ව අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ආර්ථිකය තුළ ඉල්ලුම් අංශයෙන් පීඩන ඉහළ ගියහොත් ඒ සඳහා සුදුසු ප‍්‍රතිපත්ති ක‍්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2011 අගෝස්තු මස 18 වන දින පැවති එහි රැස්වීමේදී ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප‍්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට තීරණය කරන ලදී. මේ අනුව මහ බැංකුවේ ප‍්‍රතිමිලදී ගැනුම් අනුපාතිකය සියයට 7.00 ක මට්ටමේ පවත්වාගෙන යන අතර ප‍්‍රතිවිකුණුම් අනුපාතිකය සියයට 8.50 මට්ටමේ පවත්වාගෙන යනු ඇත.

ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව