Sunday, Sep 23rd

Last update04:58:08 PM GMT

You are here පුවත් නිවේදන රජය කැබිනට් තීරණ - 2011/09/28

කැබිනට් තීරණ - 2011/09/28

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
01 / 08  කොන්ක්‍රීට් අතුරා මහාමාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීමට ඩො.මි. 500ක්

·        වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ යෝජනාවකට අනුව පළාත් මහාමාර්ග පද්ධතියට අයත් මාර්ග කි.මී.  266.35ක් කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

·        ජනාධිපතිතුමන් විසින් මෙයට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් මඟින් ජාතික මහාමාර්ග පද්ධතියට අයත් මාර්ග කි.මී 662ක් දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් යොදවා කොන්ක්‍රීට් කිරීමට තීරණය කර තිබිණි.

·        මේ සඳහා ඩො.මි. 500කට සමාන මුදලක් දේශීය බැංකුවලින් ණය වශයෙන් ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිණි.

·        ඒ අනුව

පොලො‍න්නරුව - සෝමාවතිය පාර                           33 කි.මි

හලාවත - වාරියපොළ පාර                                       29 කි.මි

නාරම්මල - දංකොටුව පාර                                      16.03 කි.මි

ආනමඩුව - ගල්ගමුව පාර                                        39.11 කි.මි

නාවුල - ඇලහැර- ලග්ගල - පල්ලේගම පාර               30 කි.මි

කැස්බෑව - කිඳෙල්පිටිය - බණ්ඩාරගම පාර                 11.78 කි.මි

අම්පාර - උහන - මහඔය පාර                                   30 කි.මි

මාතර - හක්මන  පාර                                              24.14 කි.මි

තැන්නෙකුඹුර - රිකිල්ලගස්කඩ - රාගල පාර               53.29 කි.මි


ආදී මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිණි.


02 /  15 මහා පරිමාණ හා මධ්‍යම පරිමාණ වාරිමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා දස අවුරුදු සැලැස්මක්

·        වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා කළ යෝජනාවක් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වාරි හා පානීය ජල අවශ්‍යතා සඳහා ජල මුලාශ්‍ර ඵලදායි ලෙස යොදා ගැනීමට දස අවුරුදු ජල සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්මක් 2012 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

·        ඒ අනුව

මහගල්ගමුව වැව ප්‍රගුණවත් කිරීම සඳහා (රු. මි. 500)

පහළ මල්වතු ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා (රු. මි.10,000)

රිදීමාලියද්ද ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා (රු. මි. 1100)

වැලි ඔය ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතිය, කිවුල් ඔය ජලාශය සඳහා (රු. මි. 6000)

කවුඩුල්ල වම් ඉවුර ඇල, දම්සෝපුර වැව දක්වා දීර්ඝ කිරීම සඳහා (රු. මි. 370)

රඹකැන් ඔය ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා (රු. මි. 1086)

මහවැලි බී කලාපය මාදුරු ඔය දකුණු ඉවුර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා (රු. මි. 38,500)ක් සහිත සමස්ත ව්‍යාපෘති යෝජනා සඳහා මුළු පිරිවැය වශයෙන් රු. මිලියන 57,556ක් වැය වෙතැයි ඇස්තමේන්තු ගත කර තිබේ.


·        මෙම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් අලුතින් කුඹුරු ඉඩම් හෙක්. 68,000කට වාරි ජල සැපයීමට හැකි වන අතර, දැනට වගා කරන ඉඩම් හෙක්. 203,000කට දෙකන්නයේ ම වී සහ අනෙකුත් වගාවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් ජලය සැපයීමට හැකිවනු ඇත.

·        එමෙන් ම ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පානීය හා ගෘහස්ථ ජල  අවශ්‍යතා සැපයීම මෙන් ම මෙගා වොට් 200ක ජල විදුලි බල ධාරාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමට ද හැකියාව ලැබේ. ඒ අනුව දස අවුරුදු සැලැස්ම ඇතුළත ඉහළ වාරි ව්‍යාපෘති 2012 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

03 / 21  ‘ ශ්‍රී ලංකා EXPO 2012’ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය 2012 මාර්තු 28 සිට 30  දක්වා කොළඹ දී

·        කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ප්‍රවර්ධනයට මෙන් ම ආයෝජනය සහ සංචාරක යන අංශ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණ ඇති ව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මඟින් කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී ‘ ආසියාවේ කේන්ද්‍රය සමඟ හවුල්වීම’ යන තේමාව යටතේ 2012 මාර්තු 28 දින සිට 30 දින දක්වා ‘ශ්‍රී ලංකා EXPO 2012’ ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිණි.

·        ඒ අනුව මෙම ප්‍රදර්ශනය සහ ඒ හා සමාන ඉදිරි සහ අනුශාංගික කටයුතු සංවිධානය කිරීම සඳහා ‘සීමාසහිත EDBE XPO (pvt)’ නමින් සමාගමක් පිහිටුවීමට ද අනුමැතිය ලැබිණි.

·        ශ්‍රී ලංකා EXPO 2012’ වැඩසටහන 300ක් පමණ දේශීය අපනයනකරුවන් සහ අපනයනයට සූදානම් සමාගම් සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන වෙළෙඳාමේ හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කරන මෙම වැඩසටහනට අවම වශයෙන් 1000ක පමණ අන්තර්ජාතික ගැනුම්කරුවන් සහභාගි කර ගැනීමට අපේක්ෂිතය.


04 / 27  64 වැනි නිදහස් සමරු උළෙල සංවිධානය සඳහා අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනු කමිටුවක්


·        රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ඩබ්.ඩී.ජේ. සෙනවිරත්න මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව 2012 පෙබරවාරි 04 වැනි දා ට යෙදෙන 64 වැනි නිදහස් සමරු උළෙලට අදාළ අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය හා මෙහෙයවීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවක් පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළේය.

·        මෙහි කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සහ සංවිධානය සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවක් ද අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලදී.

·        මෙම අනු කමිටුවේ කමිටු සමාජිකයන් වනුයේ ‍

දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමා (සභාපති), ශ්‍රී ලංකා බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය.

ඩබ්.ඩී.ජේ. සෙනවිරත්න මැතිතුමා, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය.

තිස්ස කරලියද්ද මැතිතුමා, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍ය.

බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය.

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා, ජනමාධ්‍ය හා ප්‍රවෘත්ති අමාත්‍ය.

ටී.බී. ඒකනායක මැතිතුමා, සංස්කෘතික කටයුතු හා කලා කටයුතු අමාත්‍ය.

එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා, ගොවිජන සේවා හා වනජීවී අමාත්‍ය.

බර්ටි ප්‍රේමලාල් දිසානායක මැතිතුමා, උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය.

විජය දහනායක මැතිතුමා, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආදීන් අදාළ කමිටුවේ සාමාජිකයින් ලෙස කටයුතු කරයි.

·        රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එම කමිටුවේ ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරනු ඇත.

 

05 / 35  නගර මධ්‍යන්හි පිහිටා ඇති බන්ධනාගාර ඉඩපහසුකම් සහිත ප්‍රදේශවල ප්‍රතිස්ථාපනය කෙරේ


·        පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය චන්ද්‍රසිරි ගජධීර මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව නගර මධ්‍යන්හි පිහිටා ඇති බන්ධනාගාර, ඉඩපහසුකම් සහිත ප්‍රදේශවල ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

·        ඒ අනුව බොරුල්ල බන්ධනාගාර සංකීර්ණ එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කර එම බන්ධනාගාරයේ සිටින රක්ෂිත සහ සිරදඬුවම් විදින සිරකරුවන් මහර, වටරැක සහ කළුතර බන්ධනාගරවලට ගෙන යාමටත්,

·        තංගල්ල බන්ධනාගාරය‍ රන්න, එරමිණියාය පිහිටි මහවැලි අධිකාරියට අයත් අක්කර 65ක් පමණ වු භූමියට ගෙන යාම සහ

·        මාතර සහ ගාල්ල බන්ධනාගාර පිටබැද්දර ප්‍රදේශයට ගෙන යාමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් එකඟවිය. අවශ්‍ය ශක්‍යතා අධ්‍යයන කිරීමෙන් පසු ව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද තීරණය විය.

·        එසේ ම බන්ධනාගාර, නගරයෙන් බැහැරට ගෙන යාමේ දී ජාත්‍යන්තර පිරිවිතරවලට ගැ‍ළපෙන පරිදි ආරක්ෂක උපකරණ සහිත නවීන පහසුකම් සහිත ව ගොඩනැගිලි ඉදිකොට ඊට සරිලන සේ යටිතල පහසුකම් ඇති කිරීමටත් තීරණය කරන ලදී.

·        මෙම ව්‍යාපෘති යටතේ නිදහස් කෙරෙන ප්‍රධාන නගරවල පිහිටි බන්ධනාගාරවලට අයත් ඉඩම් තරගකාරී ලන්සු ක්‍රමයට සංවර්ධන හා ආයෝජන කටයුතු සඳහා ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

06 / 37 අපනයන කෘෂි බෝග සංවර්ධනය සඳහා මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම


·        සුළු අපනයන බෝග ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව 2012 - 2014 දක්වා අපනයන කෘෂිබෝග සංවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ එම ව්‍යාපෘතීන් සඳහා 2012 අය-වැය ඇස්තමේන්තු මඟින් රු.මි. 414.2ක් වියදම් දැරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.


·        2006 - 2010 කාලය තුළ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා රු.මි. 619ක් රාජ්‍ය අරමුදල් ඍජු ව ම අයෝජනය කර ඇත. එහි ප්‍රතිඵලක් ලෙස 2005 වර්ෂයේ මෙ.ටො. 31.595ක් ව පැවැති අපනයන පරිමාව 2010 වන විට මෙ.ටො 43.359ක් දක්වා 37.2%කින් වැඩී වී ඇති අතර රු.මි. 10.872ක් ව පැවැති අපනයන ආදායම 2010 වන විට රු.මි. 23.539ක් (128.7%) දක්වා වැඩි වී ඇත.


·        මේ අනුව 2014 වන විට අපනයන පරිමාව මෙ.ටො 50.104 දක්වා ඉහළ නැංවීමට ඉලක්ක කර ඇත.

07/ 40 පේදුරුතුඩුව යාපනය සහ බියගම යන පොලිස් ස්ථාන සඳහා නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට අනුමැතිය


·        රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ යෝජනාවකට අනුව පේදුරුතුඩුව, යාපනය සහ බියගම යන පොලිස් ස්ථාන සඳහා නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණ ඉදිකිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

·        2011 වසර සඳහා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබී ඇති ප්‍රතිපාදන මඟින් මෙම ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර ඉදිකිරීම් කටයුතුවලින් 60%ක් පමණ මෙම වසරේ නිම කිරීමටත් ඉතිරි කොටස 2012 වසරේ දී නිම කිරීමටත් අපේක්ෂිතය.

·        මේ සඳහා රු.මි 549ක් වැය වෙතැයි ඇස්තමේන්තු කොට ඇත.

08/ 41 කොළඹ අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා තවත් නිවාස ඒකක 1930ක්

·        ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව කොළඹ හා අවට ප්‍රදේශවල වෙසෙන අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා නිවාස ඒකක 1930ක් ඉදිකිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිණි.

·        ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල සාකච්ඡා හා සම්මුති කමිටුව මඟින් නිර්දේශිත පරිදි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇති ස්ථානයන්හි නිවාස ඒකක 384ක් ඉදිකිරීමේ රු.මි. 960ක් වටිනා ව්‍යාපෘතිය සීමාසහිත ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇන්ඩ් කොන්සෝර්ටියම් (පුද්) සමාගම වෙත ප්‍රදානය කිරීමට අනුමැතිය ලැබිණි.

·        එමෙන් ම රු.මි. 2500ක වියදමින් තවත් නිවාස ඒකක 1000ක් සහ රු.මි. 1370ක වියදමින් නිවාස ඒකක 550ක් හඳුනාගත් වෙනත් ස්ථාන දෙකක ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ද අනුමැතිය ලැබිණි.

·        මේ වන විට කොළඹ අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා නිවාස ඒකක 14,398ක් ඉදිකිරීම සඳහා ස්ථාන පහක් හඳුනාගෙන ඇති අතර එසේ ඉදිකරනු ලබන එක් නිවාස ඒකකයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 25ක් වැය වෙතැයි ගණන් බලා තිබේ.


09/ 58  රේගු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පාකිස්ථානය සමඟ ද්වීපාර්ශවික ගිවිසුමක්


·        මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළ යෝජනාවකට අනුව රේගු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සහයෝගීතාව සහ අන්‍යොන්‍ය පරිපාලන සහය ලබා ගැනීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාත්‍රාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය හා පකිස්ථාන් ඉල්ලාමීය රජය අතර වු ද්වීපාර්ශවික ගිවිසුම සනාථ කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.


·        පකිස්ථාන ජනාධිපතිතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය තුළදී ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ පකිස්ථාන් රජය වෙනුවෙන් පකිස්ථානු මහ කොමසාරිස් විසින් 2010 නොවැම්බර් 28 දා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තබන ලදී.


·        නීතිවිරෝධි භාණ්ඩ ආනයන කිරීම මැඬලීමටත් රේගු වැරදි විමර්ශනයෙහිලා සහභාගීවීමත් උදෙසා රටවල් අතර අන්‍යොන්‍ය පරිපාලන සහයෝගීතා‍වලට එළැඹීම මෙම ගිවිසුමේ අරමුණු වේ.