Monday, Sep 24th

Last update04:58:08 PM GMT

You are here පුවත් නිවේදන මධ්‍යම තොරතුරු ඒකකය

මධ්‍යම තොරතුරු ඒකකය

තොරතුරු ත

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
තොරතුරු ත

තව දුරටත් කියවන්න...

ගව �?�?තනය හ�? සත්ව හිංසනය පිටු දකීම

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
රටේ ජ�?තික සම්පතක් වන ගව සම්පත ර�?ක ග�?නීමේ අරමුණින් සත්ව හිංසනය ව�?ළ�?ක්වීමේ සියළුම සංවිධ�?න හ�? සත්ව සුභ ස�?ධන භ�?රයේ සභ�?පතිනී අයිර�?ංගනී ද සිල්ව�? මහත්මියගේ සහභ�?ගීත්වයෙන් සත්ව අවිහිංස�? එකමුතුවක් ප�?ර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන ස්ව�?මීන් වහන්සේගේ ප්‍රධ�?නත්වයෙන් ආරම්භ කර ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න...

ප්

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
ප්‍ර

තව දුරටත් කියවන්න...

බෞද්ධ මධ්

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
නව ජ

තව දුරටත් කියවන්න...

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
Image

තව දුරටත් කියවන්න...