Monday, Sep 24th

Last update04:58:08 PM GMT

You are here පුවත් නිවේදන මධ්‍යම තොරතුරු ඒකකය

මධ්‍යම තොරතුරු ඒකකය

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)

තව දුරටත් කියවන්න...

කිරිපිටි මිළ ව

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
Imageගිවිසුම අප්‍රේල් 30 වන දිනෙන් අවසන් වුවද කිසිම අයුරකින් කිරිපිටි මිළ ව

තව දුරටත් කියවන්න...

රජයේ සහතික මිල....

  • පී.ඩී.එෆ් (PDF)
රජයේ සහතික මිල ප්‍රතිපත්තියට සහය

තව දුරටත් කියවන්න...